Reeglid

Võistlus CHASETRACK on hasartne seltskondlik sõiduüritus,
milles saavad osaleda kõik:

 • KES ON TASUNUD OSAVÕTUMAKSU
 • kellel on kehtivad juhiload
 • kes on täisealised ja vastutusvõimelised
 • alla 18.aastased vastutava täisealise isiku kirjaliku nõusoleku-ning kohalolekuga
 • kes ei ole alkoholi-ega narkojoobes
 • kes kohustuvad täitma korraldaja eeskirju, juhiseid ja märguandeid
 • kes on allkirjastanud materiaalse vastutuse lepingu

Rada


   

 • sõit toimub tagaajamise põhimõttel paigaltstardist, 3-e ringiste katsetena
 • aega arvestatakse start-finiðijoonel
 • sõidusuuna ja stardipositsiooni finaali esimeses voorus määrab parema kvalifikatsiooniaja omanik. Igas järgnevas voorus eelneva vooru parema aja omanik

Koosneb 3-st etapist:

 • kvalifikatsioon
 • finaal 5
 • Superfinaal (sõit rahaauhinna peale)

Kvalifikatsioonis saab iga osaleja kaks katset (üksinda ) välja sõita parim kv.(3-e ringi) aeg.

Finaal 5: viis parima kvalifikatsiooniaja omanikku sõidavad eelvoorudes omavahel paaridena läbi. Iga eelvooru lõpus kukub välja nõrgima sõiduajaga osaleja.

Eelvoorusid on 3:

I. eelvoor: omavahel sõidavad 5 finalisti.
Igas sõidus rohkem joonevõite saavutanud sõitja võidab.Võrdse arvu joonevõitude puhul,läheb võit parema aja omanikule.

II. eelvoor: omavahel sõidavad paaridena läbi 4 järgijäänud finalisti.

III. eelvoor: omavahel sõidavad 3 järgijäänud finalisti.

Superfinaal: omavahel sõidavad kaks parimat. Sõidu kestus 6 ringi.Selle sõidu võitja ( rohkem joonevõite saanud sõitja ),saab rahaauhinna. NB! - juhul kui teiseks jäänud võistleja saavutab kasvõi ühe jooneaja mis on parem kui võitja omad,läheb auhind jagamisele.

NB! Superfinaalist keeldumise korral ilma mõjuva põhjuseta,läheb sõiduõigus astme võrra madalamale sõitjale.
Sama menetlus kehtib ka auto tehnilise rikke korral (vaba division-VD)


Tehnilised tingimused

Sõidkid jaotatakse kaheks divisioniks:

Avatud Division (AD)
Korraldaja poolt on võistluseks välja pandud kaks võrdset autot ( sama mark, mudel, rattad )

Vaba Division (VD)
Iga osaleja võistleb oma sõidukiga,kahes võimalikus kategoorias:

1. KATEGOORIA Standard ( ST ) sõidukid: tänavasõidu toodangu autod ilma konstruktsiooni muudatusteta ( tehniliselt sõidukorras ; kindlustus ja ülevaatus ei ole kohustuslikud )

NB!

-keelatud on kasutada turvapuure
-salongi polsterdus peab olema komplektne

LUBATUD:

-kasutadada nitrotoitesüsteeme (selle kasutamine tuleb eelnevalt välja kuulutada)
-kasutada "sirgeid" väljalasketorusid (bypass torusid) tingimusel, et nad on suunatud kere serva alt välja

KATEGOORIA Experimentaal ( EX ) sõidukid - vaba konstruktsiooniga sõidukid
Nõutav on autospordis üldtunnustatud ohutuslahenduste kasutamine.
Nende kategooriate järgi jaotatakse sõdukid järgmistes klassides :

- klass 1 : keredega tänavasõiduautod
- klass 2 : toruraamidega autod
- klass 3 : tsiklid ja quadid
- klass 4 : võidusõidu autod (üheistrmelised)
- klass 5 : muud sõidukid


Foorituled

Tuledega juhitakse sõitude kulgu kui fooris põleb:


Vilkuv punane - sõit on läbi,aeglustada kiirust,oodata valge tule süttimist

NB! kui foorituled põlevad on kõrvalistel isikutel raja peal viibimine keelatud.


Lisa

NB! KEELATUD on sõita barjääri elementidesse või lintidesse
NB! JÄLGIGE korraldaja ja foori märguandeid
NB! STARDIS "VARASTMISE" korral ühe ürituse jooksul:
esimene : hoiatus
teine : diskvalifitseerimine

NB! Korraldajal on ÕIGUS kõrvaldada osavõtja kes ohustab teisi võistlejaid ja pealtvaatajaid või ilmselgelt lõhub tema kasutusse antud tehnikat või muud inventari.

NB ! Ebausaldatava käitumise või manipuleerva tegevuse korral KEELATAKSE sellisel isikul edasine selles sarjas OSALEMINE !


Registreerumine.

 • Registreeruda saab eelkirjeldatud klassifikatsiooni põhjal.
 • Klass loetakse aktiivseks ( paigutatakse võistluskalendri esimesele vabale kohale ) kui kuus osalejat on end kirja pannud ja osavõtumaksu tasunud.
 • Kui registreeritavas klassis kuu aja jooksul ei kogune kuute osalejat siis see klass tühistatakse ( osavõtumaks tagastatakse ) ja protsess võib alata taas otsast peale ( v.a. erikokkulepped ).
 • NB! tehniline klassifikatsioon toimub visuaalse kontrolli ( mitte mõõtmiste ) ja kontseptuaalsuse põhjal.